Hoe kwetsbare en weerbare bewoners in één wijk wonen

Alfons Fermin(1) heeft in opdracht van InnoSi (Innovative Social Investment: Strengthening
communities in Europe) in 2016 een case studie verricht naar ’t Groene Sticht, het uitgebreide
onderzoeksverslag hier te vinden:

Het onderzoek ligt ten grondslag aan een artikel over ‘t Groene Sticht dat recent in Sociale
Vraagstukken verschenen.

(1) Alfons Fermin is zelfstandig onderzoeker (Fermin Onderzoek & Advies) op het terrein
van sociale en stedelijke vraagstukken en beleid.