ANBI Status

Stichting ’t Groene Sticht heeft een ANBI status. Dat betekent onder meer dat de Stichting geen enkel commercieel oogmerk heeft en dat giften niet belast worden. Op de website dient een aantal gegevens zichtbaar te zijn. Deze treft u hier aan.

Naam van de instelling:
Stichting ’t Groen Sticht

RSIN/fiscaal nummer:
8119.35.991

Adres:
Ab Harrewijnstraat 46, 3444 AL Utrecht, t.a.v. N. Ooms

Doelstellingen:

  • Het realiseren en beheren van een van een groene sociale woon en werkbuurt, met meerdere woon- en werkfunctie voor mensen met een kwetsbare positie, waarvoor draagvlak een de randvoorwaarden worden gecreëerd door de inzet van bewoners en medewerkers samen
  • het bevorderen van de integratie van bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden
  • het bevorderen van de betrokkenheid tussen bewoners en participerende organisaties
  • het beheer van het onroerend goed

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
zie bijlage

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorinde Crum
Penningmeester: vacant
Secretaris: Mirjam Godrie
Bestuurslid: Jacques Visser
Bestuurslid: Herbert Bitter

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling:

zie bijlage

Publicatieplicht ANBI algemeen