Stichting

Stichting ‘t Groene Sticht

• bewaakt doelstellingen
• beheert het onroerend goed van de stichting
• financiering
• stimuleert samenwerking partners

De coördinator adviseert en ondersteunt de woonvereniging

Partners ‘t Groene Sticht

Woonvereniging
• werving en selectie bewoners
• bevorderen sociale cohesie
• beheer openbaar groen en tuin
• organisatie festiviteiten
• beheer retorbalie
• beheer van De Huiskamer
• website

Emmaus Parkwijk
• woon- en werkgemeenschap
• kringloopwinkel

Tussenvoorziening
• gastenverblijf
• woonbegeleiding

Reinaerde
• Hoge weide
• Remake

Vrijwilligerscentrale
• ondersteuning activiteiten

De partners zijn vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur en vormen samen met de coördinator het
coördinatie overleg

ANBI-status

Stichting ‘t Groene Sticht heeft een ANBI status. Dat betekent onder meer dat de Stichting geen enkel commercieel oogmerk heeft en dat giften niet belast worden. Op de website dient een aantal gegevens zichtbaar te zijn. Deze treft u hier aan..

a. de naam van de instelling: Stichting ‘t Groen Sticht
b. RSIN/fiscaal nummer : 8119.35.991
c. het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Ab Harrewijnstraat 46, 3444 AL Utrecht, t.a.v. N. Ooms

d. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

  • Het realiseren en beheren van een van een groene sociale woon en werkbuurt, met meerdere woon- en werkfunctie voor mensen met een kwetsbare positie, waarvoor draagvlak een de randvoorwaarden worden gecreëerd door de inzet van bewoners en medewerkers samen
  • het bevorderen van de integratie van bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden
  • het bevorderen van de betrokkenheid tussen bewoners en participerende organisaties
  • het beheer van het onroerend goed

de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (zie bijlage)

f. de bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Sonja Appelman
Penningmeester: Jos van der Meer
Secretaris: Mirjam Godrie
Bestuurslid: Jacques Visser

g. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling (zie bijlage)

Publicatieplicht ANBI algemeen